Categorie: Blog

Kwetsbaarheid

ben-kwetsbaarheid

Mijn moeder van 89 heeft een dubbele longontsteking. Al haar hele leven lang weigert ze hulp en ondersteuning. Ze doet het liefst alles zelf, ook nu het niet meer kan. Het toont haar kracht, maar het maakt haar ook narrig, eenzaam en humeurig. Het drijft haar omgeving tot wanhoop, verdriet en soms tot machteloze boosheid. Als we niet oppassen beschadigt het een dierbare verbinding. Lees verder “Kwetsbaarheid”

Advertentie

De regie bij de boer

Op uitnodiging van de Provincie Overijssel ben ik afgelopen maand mee geweest op een inspiratiereis naar Zuid-Frankrijk en Italië, samen met een enkele boeren(stellen) en boerendenkers. De reis heeft veel indruk gemaakt, omdat een week lang met elkaar in gesprek zijn, los van je dagelijkse praktijk een andere kijk geeft op zaken waar je dagelijks mee bezig bent. Het brengt je  dichterbij jezelf, in wat jezelf wilt. Je eigen regie. Lees verder “De regie bij de boer”

De winst van de derogatiecrisis

Wij van Wakker Boer zijn pleitbezorger voor het zoeken naar een nieuwe balans tussen boer en samenleving. Dit door te werken aan verbinding. Een actueel voorbeeld is de derogatiecrisis. Wij doen niets af aan de ernst van de crisis en de offers die het gaat vragen – in het bijzonder van de melkveehouders – en de onzekerheid die er is en blijft als het gaat om het EU-oordeel. Echter, de crisis van de afgelopen weken heeft ook twee bijzondere winstpunten opgeleverd. Lees verder “De winst van de derogatiecrisis”

Boerenpijn

Onderstaand blog is zaterdag 5 november 2016 gepubliceerd in Trouw.

Het rapport van de SER over de toekomst van de veehouderij markeert een omslagmoment in de landbouw. De SER stelt onomwonden dat de veehouderij gevaarlijk is voor de volksgezondheid, belastend is voor ons milieu, economisch onrendabel en discutabel als het gaat om dierenwelzijn. Het roer moet om en ingrijpen is noodzakelijk. Lees verder “Boerenpijn”

Het omslagmoment

Dinsdag 25 oktober was een omslagpunt in de ontwikkeling naar een duurzame veehouderij. Het rapport van de SER markeert dit moment. In haar rapport stelt de SER onomwonden dat de veehouderij gevaarlijk is voor de volksgezondheid, belastend is voor milieu en omgeving, economisch onrendabel en discutabel als het gaat om dierenwelzijn. Het roer moet om en ingrijpen is noodzakelijk. Alleen de 30 procent toekomstgerichte bedrijven moeten nog worden gesteund. Het rapport van de SER is een ingrijpen van buiten de sector. Lees verder “Het omslagmoment”

Actief in de samenleving, hoe doe je dat?

Een van onze uitspraken is: ‘Kom van het erf af’. Haal de samenleving niet alleen naar je erf, maar laat je zien in de samenleving, oriënteer je buiten je bedrijf en wordt actief in de samenleving. We zijn er van overtuigd dat het noodzakelijk is om de echte verbinding met de samenleving tot stand te brengen. Maar, waar liggen de kansen om als sector en als individuele boer actief te zijn in de samenleving? Om mezelf te oefenen ben ik drie dagen lang alle kansen ik tegenkom gaan bijhouden. Lees verder “Actief in de samenleving, hoe doe je dat?”