Boeren Strijdtoneel

 

Boeren Strijdtoneel

Brabantse Boeren in protest: rechtszaak met de Provincie, protesterende boeren bij het provinciehuis, emotioneel insprekende boeren, veel boeren-boosheid en een ‘wie heeft gelijk’ strijd met de redactie van dagblad Trouw. Als boer en sector is het belangrijk om voor je belangen op te komen en je punt te maken. In deze tijd is het wel de vraag: wat is effectief?

Klassieke boerenstrijd
De effecten van de Brabantse boerenstrijd tot nu toe. De kwestie – het verschil van inzicht over tempo en de manier van verduurzamen in Brabant – is geagendeerd en boeren hebben hun boosheid en kwetsbaarheid laten zien en voelen. Maar ook: de Provinciale Staten van Noord-Brabant staan nog sterker unaniem achter hun standpunt. De redactie van dagblad Trouw plaatste op zaterdag een artikel over nitraat en bedreiging voor het drinkwater op de voorpagina, met een koppeling naar de Brabantse situatie. In de publieke opinie blijft het beeld hangen van de Brabantse boeren die zich verzetten tegen duurzame landbouw. De huidige manier van discussiëren voedt het gevoel in de samenleving van boze boeren die niet willen veranderen. De werkelijkheid is natuurlijk anders en genuanceerder, maar het effect op de publieke opinie telt en werkt door op het draagvlak voor de totale sector, ook buiten Brabant.

Verbindend acteren
De Brabantse case laat zien dat de ondernemersruimte van de landbouw in toenemende mate mede wordt bepaald door de samenleving De positie van de landbouw is daarin sterk veranderd. Je kunt niet meer acteren op basis van alleen macht en strijd. Als boer en sector moet je ondernemen in en met de samenleving. De nieuwe tijd en huidige positie van de landbouw vraagt om een andere manier van belangenbehartiging. Het vraagt om verbindend acteren en communiceren van de sector. Net zo strijdbaar, maar anders. Het vraagt om een duidelijke visie waarmee je boer en samenleving aan je kunt binden. Het vraagt om bewust en gericht te werken aan de mind set en publieke opinie in de samenleving. Het vraagt om het openlijk verwerven van steun bij boeren en de samenleving. Zonder steun en supporters ben je tegenwoordig kansloos. Het vraagt om regie waarbij je lastige kwesties vroegtijdig en proactief zelf agendeert. Het vraagt om samen met de samenleving te zoeken naar ideeën en oplossingen. Hiermee creëer je een verbindend toneel waar een probleem of verschil van inzicht eerder een uitdaging is dan een strijd. Een toneel waar je samen de weg zoekt. Een toneel dat nodig om als agrarische sector voldoende ondernemersruimte te houden en te creëren.

Boeren horen bij Brabant
Boeren horen bij Brabant, daar is iedereen het over eens. Ook is iedereen het eens over de noodzaak van een verdere verduurzaming van de veehouderij. Over de weg en de aanpak verschillen boer en politiek in Brabant van mening. Het is de vraag wat helpt: de klassieke boerenstrijd of de weg van het verbindend acteren? Soms is het goed om de klassieke boerenstrijd te voeren, het is onderdeel van de boerengenen, maar dan moet je wel beschikken over de juiste positie, middelen en steun binnen en buiten de landbouw. Ik betwijfel of dat in de Brabantse situatie het geval is. Je loopt dan het risico van een kansloze strijd waarmee je juist maatschappelijk draagvlak en ruimte verspeelt.

René

Advertentie

2 gedachten over “Boeren Strijdtoneel

 1. Rene,

  Mooi stukje maar hoe doe je dat is de vraag die een beetje blijft hangen. Afgelopen week kwam ik hier een mooi voorbeeld tegen dat ik je niet wil onthouden. De gemeente Landerd had besloten om de bouw van stallen met meer dan 100 melkkoeien niet meer toe te staan. Dit schoot de boeren in het verkeerde keelgat omdat hiermee hun toekomst direct ondermijnd wordt. Ze hebben gekeken naar hun positie en besloten om de bouw van carnavalwagens niet meer op boerderijen te laten plaatsvinden. Dit in het kader van “boeren doen veel voor de gemeenschap en horen er bij”. Hierdoor kwam de hele carnaval op losse schroeven te staan in de gemeente. De bevolking begreep door deze actie dat het menens was en toonde begrip voor het boerenstandpunt en kwam in opstand richting gemeente waardoor het standpunt van de gemeente is gewijzigd.

  Like

 2. Beste René,
  Wanneer komt de blog met de kop: “want veranderen moet” . Want dat we naar een situatie moeten met minder dieren en minder mest om Nederland gezond te houden/krijgen, lijkt me onontkoombaar.
  Dat dit niet gaat zonder het bieden van redelijke bestaansmogelijkheden voor boeren is daarbij eveneens ‘onontkoombaar’. Voor de huidige gang van zaken verdienen de boeren geen “licence to produce’. De situatie op het platteland is daarvoor in meerdere opzichten te ongezond.
  groet Auke

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s